https://www.psychotherapiegent.be/wp-content/uploads/2020/07/praktijk-psycholoog-Gent.png

“Pour parler
de soi,
il faut parler
de tout le reste.”

Simone de Beauvoir

https://www.psychotherapiegent.be/wp-content/uploads/2018/12/beneden.png

De eerste stap...

Mensen leren vaak leven met psychisch ‘onwelzijn’ en de symptomen die ermee gepaard gaan zoals:

 • depressie
 • angsten
 • een algemeen gevoel van onbehagen
 • ‘moe zijn’ in verschillende betekenissen van het woord
 • verwerkingsproblemen
 • alcohol- en drugmisbruik
 • moeilijkheden binnen relaties of seksualiteit

Soms wordt de psychische pijn moeilijk om dragen en laat je lijden je geen andere keuze dan te veranderen. Een psycholoog-psychotherapeut kan je hierbij helpen.

Een psychotherapie of psychoanalyse starten, is geen lichte beslissing. Het vraagt moed, tijd en doorzettingsvermogen om pijnlijke zaken onder ogen te zien, om je keuzes opnieuw te ondervragen.

Een therapie is een wederzijds engagement met een gemeenschappelijk doel; je de mogelijkheid geven opnieuw greep te krijgen op je leven, je keuzes, je woorden en daden.

De stap zetten om die eerste afspraak te maken is niet gemakkelijk. Maar het is de moeite waard om voor jezelf uit te maken of dit je leven ‘lichter’ kan maken.

De eerste stap...

Mensen leren vaak leven met psychisch ‘onwelzijn’ en de symptomen die ermee gepaard gaan zoals:

 • depressie
 • angsten
 • een algemeen gevoel van onbehagen
 • verwerkingsproblemen
 • alcohol- en drugmisbruik
 • moeilijkheden binnen relaties of seksualiteit

Soms wordt de psychische pijn moeilijk om dragen en laat je lijden je geen andere keuze dan te veranderen. Een psychotherapeut kan je hierbij helpen.

Een psychotherapie of psychoanalyse starten, is geen lichte beslissing. Het vraagt moed, tijd en doorzettingsvermogen om pijnlijke zaken onder ogen te zien, om je keuzes opnieuw te ondervragen.

Een therapie is een wederzijds engagement met een gemeenschappelijk doel; je de mogelijkheid geven opnieuw greep te krijgen op je leven, je keuzes, je woorden en daden.

De stap zetten om die eerste afspraak te maken is niet gemakkelijk. Maar het is de moeite waard om voor jezelf uit te maken of dit je leven ‘lichter’ kan maken.

Psychoanalyse & psychotherapie

De psychoanalyse gaat ervan uit dat elk mens een onbewuste heeft, simpel gezegd een deel van zichzelf dat niet gekend is. Wat nog iets anders is dan wel of geen zelfkennis hebben. Dat onbewuste speelt een belangrijke rol in keuzes die we maken, relaties die we aangaan,..het werkt eigenlijk door in alles.

De manier bij uitstek om dit onbewuste bloot te leggen is de taal, het spreken. Komen spreken over wie je bent, wat je drijft, wat je geschiedenis is tot nu toe. Spreken om de oorzaken van je lijden of symptomen te achterhalen.

Bij een psychoanalyse neem je na een aantal verkennende gesprekken plaats op de divan.
Inhoudelijk geldt er maar één regel namelijk die van de vrije associatie. Dit houdt in dat je alles zegt wat in je opkomt op dat moment, los van chronologie, logica of wat je denkt dat mag of niet mag gezegd worden. Alles zeggen dus. Dat gaat natuurlijk over je ervaringen en geschiedenis, maar ook over de analyse zelf of over je therapeut.

Psychoanalytische psychotherapie gebeurt in de face à face opstelling. Dezelfde regel van de vrije associatie geldt hier ook, alles zeggen wat in je opkomt zowel over jou en je leven als over de therapie en de therapeut. Binnen een psychotherapie kan je er natuurlijk voor kiezen om het gericht over een aantal onderwerpen te hebben. In die zin gaat een analyse meestal ruimer dan een therapie.

In beide gevallen zijn er duidelijke afspraken over de setting en context. De inhoudelijke invulling daarentegen is volledig vrij. Waarover we spreken, hangt af van wat je op dat moment bezig houdt.

In contrast met de karikatuur van de therapeut die nauwelijks meer doet dan ‘begripvol hummen’, zal de therapeut je om verduidelijking vragen, hypotheses en interpretaties formuleren,… je stof tot nadenken geven.

Wat een psychotherapeut niet doet is je zeggen wat je wel en niet zou moeten doen, je veroordelen of een oordeel uitspreken over je leven.

Wat een psychotherapeut wel doet is naar je luisteren, ten gepasten tijde elementen uit je verhaal verduidelijken of interpreteren en samen met jou de ontbrekende delen van de puzzel zoeken en ze op hun plaats leggen.

Eigen parcours

Ik ben Daniella Provost, klinisch psychologe en psychotherapeute.

Ik werk ondertussen meer dan 20 jaar rond welzijn en geestelijke gezondheidszorg binnen verschillende settings en organisaties.

In mijn privé-praktijk werk ik individueel met jongeren en volwassenen. Hulpverleners kunnen bij mij terecht voor supervisie.

praktijk psycholoog gent
Psycholoog Gent
therapie Gent
psychoanalyse

werksettings

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
Verslavingszorg
Jongerenadviescentrum
Onthaalcentrum voor vrouwen en kinderen
Preventiewerking
Onlinehulp
Procesbegeleiding en coaching

opleiding

licentiate klinische psychologie
postgraduaat psychotherapie in Freudiaans-Lacaniaans perspectief
lid van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie
lid van UPPsy – BUPsy
erkend als psychoanalytisch psychotherapeut door het G.P.P.
eigen leeranalyse
permanente vorming en bijscholing
erkend als psycholoog door de Psychologencommissie,
erkenningsnummer: 732103433
visum klinisch psycholoog: 270825

Eigen parcours

Ik ben Daniella Provost, klinisch psychologe en psychotherapeute.

Ik werk ondertussen meer dan 20 jaar rond welzijn en geestelijke gezondheidszorg binnen verschillende settings en organisaties.

In mijn privé-praktijk werk ik individueel met jongeren en volwassenen. Hulpverleners kunnen bij mij terecht voor supervisie.

praktijk psycholoog gent
Psycholoog Gent
therapie Gent
psychoanalyse

werksettings

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
Verslavingszorg
Jongerenadviescentrum
Onthaalcentrum voor vrouwen en kinderen
Preventiewerking
Onlinehulp
Procesbegeleiding en coaching

opleiding

licentiate klinische psychologie
postgraduaat psychotherapie in Freudiaans-Lacaniaans perspectief
lid van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie
erkend als psychoanalytisch psychotherapeute door het G.P.P.
eigen leeranalyse
permanente vorming en bijscholing
erkend als psychologe door de Psychologencommissie,
erkenningsnummer: 732103433
visum klinisch psycholoog: 270825

binnen-buiten, bewust-onbewust

Praktisch

eerste gesprek

Via e-mail of telefoon kan je contact opnemen om een eerste afspraak te maken.

Binnen de veilige context van een therapeutische setting met beroepsgeheim, luister ik naar de reden(en) van je komst, je twijfels, vragen en verwachtingen. Ik geef je informatie over mijn manier van werken en achtergrond. Je kan alle vragen stellen die bij je opkomen.

Het is belangrijk dat je je tijdens dit eerste gesprek gehoord voelt en op je gemak bent. Er kan enkel verder gewerkt worden op basis van dit vertrouwen.

frequentie & duur

Een wekelijkse afspraak is een minimum om voldoende tijd te nemen om je verhaal te vertellen en te onderzoeken. Twee consultaties per week zijn sterk aangeraden. De duur van een consultatie is ongeveer 40 minuten.

De uiteindelijke duur van de therapie is niet te voorspellen en ligt voor iedereen anders. Normaal gezien wordt de therapie of analyse gestopt na onderling overleg tussen jezelf en je therapeut. Natuurlijk staat het je volledig vrij om de therapie of analyse op elk moment te beëindigen.

online

In geval van een verblijf in het buitenland, ziekte,…zijn afspraken ook online mogelijk. We spreken elkaar dan in een videocall via een beveiligde verbinding.

Je moet daarvoor niets installeren, je hebt enkel een stabiele internetverbinding nodig en een rustige ruimte waar je in alle vertrouwen en vertrouwelijkheid kan spreken.

betaling & afspraken

Betaling gebeurt na elke sessie. Consultaties kunnen in de week overdag of ’s avonds gepland worden. We maken telkens afspraken voor de komende week.

Graag een seintje vooraf als een afspraak niet zou kunnen doorgaan, liefst ten laatste 48 uur vooraf. Afspraken waarvoor niet of laattijdig verwittigd werd, worden toch betaald.

Bij heel wat ziekenfondsen kan je onder bepaalde voorwaarden een gedeeltelijke terugbetaling aanvragen. Je vindt een overzicht op deze pagina. Voor meer details en de meest actuele info neem je best contact op met je eigen ziekenfonds.

Contact

Psychotherapie & psychoanalyse

Daniella Provost
Bommelstraat 43
9000 Gent
09 233 72 28

Je kan rechtstreeks mailen via de link hierboven of gebruik maken van het e-mailformulier. (let erop dat je je mailadres correct noteert en kijk eventueel je spam-folder na)